REHBERLiK

REHBERLİK ve DANIŞMANLIK
 


  Yuva Psikoloğumuz öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak, onların sağlıklı kişilik gelişimlerini, sosyal ve iletişim becerilerini takip ederek olumlu davranış geliştirmelerini desteklemektedir.
   

  • İhtiyaç alanına göre çocuklara psikoterapötik destek sağlamak için “ Çocuklarda Kullanılan Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Yönlendirilmeyen Oyun Terapisi” ve “Yönlendirilen Oyun Terapisi” yöntemleri kullanılmaktadır. Yuvada “Oyun Terapisi” odası bulunmaktadır.

  • Çocukların iç dünyalarını daha iyi anlamaya yönelik psikolojik test uygulamaları yapılmaktadır.

  • Çocuğu hakkında bireysel olarak danışmak isteyen velilerimizle her hafta cuma günleri, velilerimizin kendilerine uygun olarak aldıkları randevu saatinde danışmanlık görüşmesi yapılmaktadır.

  • Aile eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

  • Çocukların gelişimsel özelliklerini daha iyi tanıyabilmek için objektif değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Öğretmenlerin portfolyo için hazırladıkları gelişimsel değerlendirme listeleri psikolog tarafından kontrol edilerek, çocukların gelişim raporları hazırlanmaktadır.

  • Öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından belirtilen davranış sorunlarına ilişkin, ilgili çocuğun yaş dönemi özelliği, biricikliği, özerkliği göz önünde bulundurularak, davranış sorunlarının çözümüne yönelik sınıf öğretmenine yöntemler önerilmekte, öğretmen ile iş birliği yapılmakta, yöntemlerin çocuğun davranışı üzerindeki etkisi ve çocukta yarattığı değişim öğretmen ile birlikte değerlendirmektedir.

  • Uygulama alanı olarak aileden gelen talep doğrultusunda, çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel dönemin özelliği göz önünde bulundurularak,  desteğe ihtiyaç duyan çocuğun bilişsel, sosyal, dil, duygusal gelişimleri takip edilerek çocukla bireysel destek çalışmaları yapılmaktadır.

  • Uygulama alanı olarak dil gelişimi ve konuşma bozukluğu olan çocuklarla ailenin talebi doğrultusunda konuşma terapisi seansları yapılmaktadır.

  • Okul öncesi grupta uygulanan “Ben Sorun Çözebilirim” eğitim programı uygulanmaktadır.