HAKKIMIZDA

ESBAŞ ÇOCUK YUVASI HAKKINDA
 Gelecek Yarınları Aydınlatacak Nesiller Bizim Ellerimizde...


YUVAMIZIN TARİHÇESİ

Yuvamız 1999 yılında eğitim - öğretim hayatına başlamıştır. ESBAŞ Çocuk Yuvası, Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firma çalışanlarının 45 günlükten 6 yaşa kadar olan çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.
 
EĞİTİM FELSEFEMİZ
 
Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu 0-3 ve 3-6 yaş müfredat programını bireysel farklılık ve ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirip diğer eğitim yaklaşımları ile destekleyerek öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlamak; toplumsal sorumluluk taşıyan, çevre bilinci gelişmiş, araştıran, sorgulayan ve gözlemleyen bireyler yetiştirmektir. 
  
 


HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimize Atatürk’ü tanıtmak, dünya görüşü ve felsefesini anlamalarının temelini atmak,

 • Yuvamızda bulunan her öğrencinin ihtiyaçlarına cevap vermek, özelliklerine uygun, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak bakım ve hizmet vermek,

 • MEB temelli eğitim programımızı dünyada gelişen ve değişen eğitim sistemleri ile destekleyerek zenginleştirmek, teknoloji destekli eğitim ve bakım programı uygulamak,

 • Öğrencilerimizin gelişimlerini ölçme-değerlendirme araçları ile takibini yapmak, gerekli destekleri sağlayarak bir üst aşamaya hazır bir şekilde geçmesini sağlamak,

 • Uygun bakım, eğitim ve öğretim ortamı sağlamak; bebeklerimizin anne sıcaklığı ve şefkatinde bakım ihtiyaçlarının (yemek, uyku, hijyen vb) karşılamak; MEB'in 0-3 yaş eğitim programındaki eğitici aktiviteleri uygulamak,

 • Her yaş grubunun fiziksel ve eğitim ortamını, ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemek,

 • Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, sorgulamalarını, araştırmalarını ve meraklarını desteklemek; öğretmenlerin ve her çalışanın mesleki gelişim girişimlerini desteklemek,

 • Toplumsal bilinci olan, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, pozitif disiplin sistemi (okul, sınıf kuralları, puan sistemi, ödül) ile doğru davranışlar kazandırmak; değerler eğitimini uygulamalı öğretmek; çevreyi-doğayı koruyan, doğanın insanlık için önemini bilen bilinçli bireyler yetiştirmek,

 • Öğrenci merkezli bir eğitim ve öğretim vermek: temel öğrenmenin öğrenci tarafından yapılabilmesine rehber olmak, öğrencinin etkin rol aldığı eğitim plan ve programları oluşturmak, “öğrenmeyi” öğretmek,

 • Etkin İngilizce dil programı sağlamak, ikinci bir yabancı dilin alt yapısını oluşturmak; her yaş grubuna uygun ders saatleri ve eğitim materyalleri ile desteklemek,

 • Yaratıcı drama, tiyatro, geziler, branş dersleri gibi sosyal etkinlik programı hazırlayıp düzenlemek; öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımını desteklemek, ilgi ve yeteneklerini fark etmelerini, denemelerini sağlamak,

 • Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini destekleyip, farklı bakış açıları kazandırarak günlük hayatlarında da kullanmalarını, problem çözme, sanat, öğrenme ve sosyal aktivitelere entegre etmelerini sağlamak,

 • Gelişim ve öğrenmenin ömür boyu ve sürekli olduğunun bilincinde, değişime açık bir bireyler yetiştirmek.


PROFESYONEL EĞİTİM,
GÜÇLÜ TESİS,
GELECEĞE HAZIR,
MUTLU ÇOCUKLAR...

YUVAMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ

✓ 0-6 Yaş Arası Çocuk Eğitimi ve Bakımı
✓ Kapalı ve Açık Oyun Alanı
✓ Amfi Tiyatro, Kütüphane, Kış Bahçesi, Hobi Bahçesi 

BRANŞ DERSLERİMİZ
✓ Cimnastik, Bale, Halk Oyunları, İngilizce ve Müzik

ETKİNLİK VE AKTİVİTELERİMİZ
✓ Türkçe, Matematik, Fen ve Doğa Bilimleri
✓ Okuma - Yazmaya Hazırlık
✓ Yaratıcı Etkinlik Faaliyetleri
✓ Sanat
✓ Proje
✓ Akran Eğitim Etkinlikleri
✓ Değerler Eğitimi
✓ Mutfak Etkinlikleri
✓ Eğitici Geziler

ESBAŞ, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi olmak üzere
Toplam 4 kalite belgesine sahiptir.