3-6 Yaş

3-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI


3-6 yaş okul öncesi eğit programlarımızın temel amacı, ilkokula hazırlıktır.

Çocukların okul yaşamlarında uyumlu, başarılı ve mutlu olmaları için öncelikle yaşamla ilişkilerinde başarılı olmaları gerekmektedir. Okula başlama çağı geldiğinde, o ana kadar yaşananların dışa yansımaları gözlenir. (Bu yansımalar çocuğunuzun okul yaşantısı içinde portfolyo ve gelişim raporları şeklinde somutlaştırmaya çalışılmaktadır.)


ESBAŞ Çocuk Yuvası Eğitmenleri çocuğun okul yaşantısına hazır olup olmadığını gözlemlerken bazı kriterlere göre değerlendirme yaparız. Sizin de çocuğunuzu gözlemleyerek, onun okula hazır olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmanız mümkündür.

ESBAŞ Çocuk Yuvası Programına ilişkin ayrıntıları başlıklar halinde aşağıda bulabilirsiniz.

  
 

3-6 Yaş Okul Öncesi Eğitimi Genel Özellikleri:

 • Değerler eğitimi, toplumsal sorumluluk, çevre bilinci gibi kavramları kazandıran ve destekleyen çeşitli çalışmalar yapılır.
 • Sosyal öğrenme modelinden yola çıkarak öğrencilerin kendiyaş grubundan farklı yaş grupları ile etkinlikler gerçekleştirerek sorumluluk, sevgi, saygı, öğrenme gibi becerilerin uygulama ile gelişmesi desteklenir.
 • Yaratıcı ve farklı bakış açıları kazandıracak, üretmesine, geliştirmesine destek olacak çalışmalara ağırlık verilir.
 • Doğa ile iç içe olabileceği, inceleyerek, gözlemleyerek öğrenebileceği alanlar oluşturulup (hobi bahçesi, doğa gezileri vb) aktif olarak bu etkinliklere katılımları sağlanır.
 • Sanat dalları tanıtılarak estetik algısı geliştirip, desteklenir.
 • Temel öz bakım becerilerinin kazandırılmasına destek olunarak rehberlik yapılır.
  MEB’in 3-6 yaş grubu için hazırladığı eğitim programı temel alınarak farklı eğitim yaklaşımlarıyla da desteklenerek öğrencilere eğitim-öğretim programları hazırlanır ve uygulanır.
 • Branş dersleri ve sosyal aktiviteler ile farklı alanlara ilgi duymaları sağlanır ve becerileri desteklenir.
 • İngilizce eğitim programı ile ikinci dilin temelleri atılarak geliştirilmesi desteklenir.
 • İngilizce etkinlik ve faaliyetler ile öğrenilen bilgilerin uygulaması sağlanır.
 • Projeler, sunumlar, geziler ve eğitici faaliyetler aracılığı ile öğrenci merkezli öğrenme ortamları yaratılır.